آنلاک قفل شبکه سامسونگ توسط سرور رسمی

آنلاک قفل شبکه سامسونگ توسط سرور رسمی

آنلاک قفل شبکه سامسونگ توسط سرور رسمی

آنلاک قفل شبکه سامسونگ توسط سرور رسمی

 

در صورتی که دستگاه شما در وضعیت لاک باشد هنگام قرار دادن سیمکارت درخواست کد آنلاک میکند. در این صورت نیاز به آنلاک شبکه دارد.

با استفاده از این سرویس مشکل شما حل خواهد شد.

توضیحات سرویس آنلاک شبکه:

  • این سرویس از راه دور به صورت آنلاین (متد ریموت) انجام خواهد شد.
  • تنها پیش نیاز برای شما سیستم ویندوز متصل به اینترنت می باشد.
  • زمان انجام حدود 15 دقیقه می باشد. (این سرویس نیاز به روت یا نصب رام یا باکس و… ندارد)
  • هزینه سرویس با توجه به مدل دستگاه می باشد و پس از برسی اعلام خواهد شد.
  • اکثر مدل ها حتی مدل های 2020 پیشتیبانی می شود.

این سرویس موقتا غیرفعال است

لیست برخی از مدل های پشتیبانی شده

Unlock Network Samsung

SM-N970F
SM-N975F
SM-N976B
SM-G977B
SM-M107F
SM-M307F
SM-M307FN
SM-A307FN
SM-A307G
SM-A307GN
SM-A307GT
SM-A507FN
SM-G398FN
SM-A107F
SM-A107M
SM-A102U
SM-A102U1
SC-03L
SC-04L
SC-05L
SM-G970U
SM-G970U1
SM-G970W
SM-G9700
SM-G973U
SM-G973U1
SM-G973W
SM-G9730
SM-G975U
SM-G975U1
SM-G975W
SM-G9750
SM-G977U
SM-N970U
SM-N970U1
SM-N970W
SM-N975U
SM-N975U1
SM-N975W
SM-N9700
SM-N9750
SM-N9760
SC-02K
SC-03K
SM-M405F
SM-T927A
SM-A705F
SM-A705FN
SM-A705GM
SM-A705YN
SM-A705MN
SM-A705W
SM-A7050
SM-A707F
SM-A7070
SM-A805F
SM-A905F
SM-T387AA
SM-T387T
SM-T387W
SM-T387VK
SM-T837A
SM-T837T
SM-A606Y
SM-A6060
SM-T515
SM-T517
SM-P205
SM-M105F
SM-M105G
SM-M105M
SM-M105Y
SM-M205F
SM-M205FN
SM-M205G
SM-M205M
SM-M305F
SM-M305M
SM-A105F
SM-A105G
SM-A105M
SM-A202F
SM-A205F
SM-A205FN
SM-A205GN
SM-A205W
SM-A205YN
SM-A260F
SM-A260G
SM-A3050
SM-A3051
SM-A3058
SM-A305F
SM-A305FN
SM-A305G
SM-A305GN
SM-A305GT
SM-A305YN
SM-A305W
SM-A405F
SM-A405FN
SM-A405FM
SM-A505F
SM-A505FN
SM-A505FM
SM-A505G
SM-A505GN
SM-A505GT
SM-A505YN
SM-A505W
SM-A515F
SM-J410F
SM-J410G
SM-J415F
SM-J415FN
SM-J415G
SM-J415GN
SM-J610F
SM-J610FN
SM-J610G
SM-J610GN
SM-J260F
SM-J260G
SM-J260M
SM-J260Y
SM-A605F
SM-A605FD
SM-A605FN
SM-A605G
SM-A605GN
SM-A6050
SM-A6058
SM-G970F
SM-G973F
SM-G975F
SM-A600A
SM-A600AZ
SM-A750F
SM-A750FN
SM-A750G
SM-A750GN
SM-A750N
SM-J336AZ
SM-J337A
SM-J337AZ
SM-J337VPP
SM-J337W
SM-J337U
SM-J737A
SM-J737VPP
SM-J737U
SC-02L
SM-A920F
SM-A9200
SM-A920N
SM-G887F
SM-G8870
SM-G887N
SM-J810F
SM-J810FD
SM-J810G
SM-J810GF
SM-J810M
SM-J810Y
SM-G960U
SM-G960U1
SM-G960W
SM-G9600
SM-G9608
SM-G965U
SM-G965U1
SM-G965W
SM-G9650
SM-G960F
SM-G960FD
SM-G965F
SM-G965FD
SM-A600F
SM-A600FN
SM-A600FD
SM-A600G
SM-A600GN
SM-A600GD
SM-J600F
SM-J600FN
SM-J600FD
SM-J600G
SM-J600GF
SM-J400F
SM-J400FD
SM-J400G
SM-J400M
SM-G885F
SM-G885G
SM-G885Y
SM-G885S
SM-G8850
SM-G8858
SM-T725
SM-T725C
SM-T727
SM-N960F
SM-N960N
SM-A310F
SM-A310FD
SM-A310H
SM-A310M

SM-A310MD
SM-A310N0
SM-A310Y
SM-A310YD
SM-A5108
SM-A510F
SM-A510FD
SM-A510M
SM-A510MD
SM-A510K
SM-A510L
SM-A510S
SM-A510Y
SM-A510YD
SM-A7108
SM-A710F
SM-A710FD
SM-A710M
SM-A710MD
SM-A710H
SM-A710K
SM-A710L
SM-A710S
SM-A710Y
SM-A710YD
SM-J105H
SM-J105F
SM-J106H
SM-J106F
SM-J110H
SM-J111F
SM-J120A
SM-J120AZ
SM-J120F
SM-J120FD
SM-J120FN
SM-J120FZ
SM-J120G
SM-J120GD
SM-J120H
SM-J120HD
SM-J120M
SM-J120MD
SM-J120W
SM-J120ZN
SM-J320A
SM-J320AZ
SM-J320F
SM-J320M
SM-J321AZ
SM-J7108
SM-J710F
SM-J710FD
SM-J710FN
SM-J710FQ
SM-J710GN
SM-J710MN
SM-J710K
SM-G610F
SM-G610K
SM-G610I
SM-G610S
SM-Z200
SM-Z300H
SM-G531
SM-G532G
SM-G532F
SM-G550
SM-N9208
SM-N920A
SM-N920C
SM-N920CD
SM-N920F
SM-N920K
SM-N920L
SM-N920S
SM-N920G
SM-N920I
SM-N920W8
SM-N9287
SM-N9287C
SM-Z130H
SM-Z130F
SM-A800F
SM-A800I
SM-J320H
SM-J200H
SM-J200F
SM-J210F
SM-J700H
SM-J700M
SM-J700F
SM-J700FD
SM-J700MD
SM-J700HD
SM-G313H
SM-G313HU
SM-G313HN
SM-G313HZ
SM-G313M
SM-G313ML
SM-G313MU
SM-G313MY
SM-G316H
SM-G316HU
SM-G316M
SM-G316ML
SM-G316MY
SM-G318H
SM-G318HU
SM-G318HZ
SM-G318M
SM-G318ML
SM-G318MZ
SM-G350E
SM-G355H
SM-G355HN
SM-G355M
SM-G355W
SM-G360H
SM-G360HU
SM-G361H
SM-G361HU
SM-G890A
SM-G903F
SM-G903FD
SM-G903W
SM-G903M
SM-G903MD
SM-G920K
SM-G920L
SM-G920S
SM-G920F
SM-G920FD
SM-G920I
SM-G920A
SM-G920AZ
SM-G920W8
SM-G925F
SM-G925FD
SM-G925I
SM-G925A
SM-G925W8
SM-G925K
SM-G925L
SM-G925S
SM-G928F
SM-G928FD
SM-G928I
SM-G928A
SM-G928C
SM-G928G
SM-G928W8
SM-G928K
SM-G928L
SM-G928S
SM-G928N0
SM-G935F
SM-G935K
SM-G935L
SM-G935S
SM-G935W8
SM-N930F
SM-N930K
SM-N930L
SM-N930S
SM-N935F
SM-N935K
SM-N935L
SM-N935S
SM-J210G
SM-J210H
SM-G930F
SM-G930W8
SM-G930X
SM-G930K
SM-G930L
SM-G930S
SM-Z130
SM-T285
SM-T285M
SM-T285Y
SM-T287
SM-T3777
SM-T377A
SM-T377W
SM-T585
SM-T585C
SM-T585N0
SM-T587
SM-T715
SM-T715C
SM-T715Y
SM-T715M
SM-T715N0
SM-G611F
SM-G611FF
SM-G611FD
SM-G360A
SM-G3608
SM-G360F
SM-J3109
SM-J3109
SM-J3110
SM-J7109
SM-P355
SM-P355C

SM-P355M
SM-P355Y
SM-P355B
SM-P355N
SM-P355K
SM-P555
SM-P555C
SM-P555M
SM-P555Y
SM-P555N
SM-P555K
SM-P555L
SM-P555S
SM-P605
SM-P605M
SM-P605L
SM-P605K
SM-P605S
SM-P905M
SM-P905F0
SM-P907A
SM-G710
SM-G720N0
SM-G870F
SM-G870W
SM-G720A
SM-N9200
G3502L
G3502
G3508J
G3509I
G3518
G3559
G3589W
SM-G7106
SM-G7108
SM-G7108V
SM-G7109
SM-G9208
SM-G9209
SM-G9250
SM-G9280
SM-G9298
SM-G5520
SM-G890A
SM-G7202
SM-G5700
SM-G750H
SM-G360FY
SM-G3606
SM-G5306
SM-G5308
SM-G5309
SM-C501X
SM-C900X
SM-G1650
SM-G600F
SM-G600FY
SM-G600S
SM-G6000
SM-G800F
SM-G800H
SM-G800HQ
SM-G800M
SM-G800Y
SM-G800R4
SM-G850A
SM-G850W
SM-G8508
SM-G8508S
SM-G860
SM-G860P
SM-G7200
SM-G7105
SM-G7102
SM-G9200
SM-E7000
SM-J5009
SM-A3000
SM-A3009
SM-A5009
SM-E700M
SM-A300F
SM-A300FU
SM-A300FN
SM-A300H
SM-A300M
SM-A300Y
SM-A300YZ
SM-A300G
SM-E500F
SM-E500H
SM-E500Y
SM-E500M
SM-E700F
SM-E700H
SM-E7009
SM-J500F
SM-J500FN
SM-J500G
SM-J500H
SM-J500M
SM-J327
SM-J327R4
SM-J327R6
SM-G9198
SM-G530FQ
SM-G530R4
SM-G530R7
SM-G530MU
SC-01J
SC-02F
SC-02G
SC-03G
SC-01H
SC-T21
SM-A5000
SM-A500F
SM-A500F1
SM-A500FQ
SM-A500FU
SM-A500G
SM-G900A
SM-G900AZ
SM-G900F
SM-G900T
SM-G900T1
SM-G900T2
SM-G900T3
SM-G900FD
SM-G900I
SM-G900L
SM-G900M
SM-G900MD
SM-G9006W
SM-G9008W
SM-G9009W
SM-G9009D
SM-G901F
SM-A500H
SM-A500HQ
SM-A500K
SM-A500L
SM-A500Y
SM-A500YZ
SM-A500XZ
SM-A500M
SM-A500S
SM-A500W
SM-A5100
SM-A7000
SM-C7010
SM-A7100
SM-A8000
SM-A9000
SM-A9100
SM-A910F
SM-G930AZ
SM-J320N0
SM-J320Y
SM-J320YZ
SM-J100VPP
SM-J3300
SM-J320ZN
SM-J5108
SM-J510F
SM-J510FN
SM-J5007
SM-J5008
SM-J510FQ
SM-J510GN
SM-J510H
SM-J510K
SM-J510L
SM-J500M
SM-J500N0
SM-J500Y
SM-J510MN
SM-J510S
SM-J510UN
SM-J727VPP
SM-G6100
SM-J3110
SM-J3119
SM-C9008
SM-C900Y
SM-J327VPP
SM-G1600
SM-N9300
SM-N930A
SM-N930W8
SM-N930R4
SM-N930R6
SM-N930R7
SM-W2017
SM-W2018
SM-J320VPP
SM-J3119S
SM-J3308
SM-G892A
SM-G892U
SM-G5528
SM-G3609
SM-G360AZ
SM-G360B
SM-G360F
SM-G360FY

SM-G360G
SM-G360GY
SM-G360M
SM-G360
SM-G5108
SM-G5109
SM-G5306W
SM-G5308W
SM-G5309W
SM-G530A
SM-G530AZ
SM-J7008
SM-G530BT
SM-G530F
SM-G530FZ
SM-G530H
SM-G530M
SM-G530
SM-G530W
SM-C5000
SM-C5010
SM-C5018
SM-C7000
SM-A7009
SM-G5510
SM-G891A
SM-G9300
SM-G9308
SM-G930A
SM-C9000
SM-G955W
SM-G9350
SM-G935A
SM-G9500
SM-G9508
SM-C7018
SM-G950U
SM-G950U1
SM-G950W
SM-G9550
SM-G9558
SM-G955U
SM-G955U1
SM-G530Y
SM-G6000
SM-G600FY
SM-G7508
SM-G7509
SM-C900F
SM-J320R4
SM-G935R4
SM-G935U
SM-G870A
SM-T237
SM-T321
SM-T325
SM-T335
SM-T335L
SM-T335K
SM-T337
SM-T337A
SM-T337W
SM-T355
SM-T355C
SM-T355Y
SM-T357A
SM-T357W
SM-T365
SM-T365M
SM-T365N
SM-T365Y
SM-T365F0
SM-T385
SM-T385C
SM-T385M
SM-T385N
SM-T385D
SM-T525
SM-T531
SM-T535
SM-T537A
SM-T555
SM-T555C
SM-T555Y
SM-T567
SM-T719
SM-T719C
SM-T719Y
SM-T818
SM-T818A
SM-T818T
SM-T818V
SM-T818W
SM-T819
SM-T819C
SM-T819Y
SM-T825
SM-T825C
SM-T825Y
SM-T827
SM-T905
SC-02H
SC-02J
SC-03H
SC-03J
SC-01K
SCV35
SCV36
SCV37
SM-N950W
SM-N950U
SM-N950U1
SM-N950UX
SM-N9500
SM-N9508
SM-J250F
SM-J250G
SM-J250M
SM-J250Y
SM-J250N
SM-J3119S
SC04J
SM-G950F
SM-G950FD
SM-G950N
SM-G955F
SM-G955FD
SM-G955N
SM-N950F
SM-N950FD
SM-N950N
SM-A320F
SM-A320FD
SM-A320FL
SM-A320Y
SM-A520F
SM-A520FD
SM-A520K
SM-A520L
SM-A520S
SM-A520W
SM-A530F
SM-A530FD
SM-A530W
SM-A720F
SM-A720FD
SM-A720FN
SM-A720S
SM-A720L
SM-A730F
SM-A730FD
SM-J327A
SM-J327AZ
SM-J327U
SM-J327W
SM-J727A
SM-J727AZ
SM-J727S
SM-J727U
SM-J330F
SM-J330FD
SM-J330FN
SM-J330G
SM-J330GM
SM-J330L
SM-J330N
SM-J530F
SM-J530FD
SM-J530FM
SM-J530FM
SM-J530K
SM-J530G
SM-J530GM
SM-J530L
SM-J530S
SM-J530Y
SM-J530YM
SM-J701F
SM-J701FD
SM-J701M
SM-J701MT
SM-J730F
SM-J730FD
SM-J730FN
SM-J730FM
SM-J730G
SM-J730GM
SM-J730K
SM-J326AZ
SM-G390F
SM-G390W
SM-G390Y
SM-G610M
SM-G610Y
SM-G570F
SM-G570M
SM-G570Y
SM-P585
SM-P585M
SM-P585N0
SM-P585Y
SM-P587
SM-P588C
SM-T395
SM-T395N
SM-J720F
SM-J720FD
SM-J720M
SM-G611M

اپل آیدی با ایمیل شخصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *